Kendine Hizmet, tüm varlıkların var oluşunun esası ve tek amacıdır. Bu amaç, olmasaydı hiç ama hiçbir şey olmazdı !. Her şeyin ''Bir'' ve her şeyin ''O'' olduğu Yüce Yaratıcı, Kendine Hizmet amacıyla tüm varoluş sisteminin bilinci, çekimi, kaynağı ve esası olmuştur. Bu bilinç, sürekli genişlemektedir. Kendine Hizmet, bu sebeple ilk birincil iradenin yolu, yöntemi ve amacıdır. Bu ana ilke doğrultusunda oluşan, tüm varoluşun yani her şeyin nihai esas amacı Kendine Hizmettir. Kozmik Bilinç ise bilinçte her şeyin birleştirildiği ve Bir'leştirildiği bilinçtir. Bu kişi bilincinin mikro kozmos bakış açısındaki küçük benlikten, makro kozmos bakış açısındaki Büyük Ben'liğe ve Bir'liğe evirilmesi yani tekamül etmesidir. Kısaca Kozmik Bilinç, ''kişi bilincinin Benlikten, Bir'liğe evirilmesidir.'' diyebiliriz. Bu, ''Vahdet Bilinci'' demektir. Kozmik Bilinç aynı zamanda Evrensel Bilinç'de demektir. Bu bilinç, sadece insanların kendi aralarındaki veya sadece Dünya ile uyumu esas alan küçük Ben'i değil, Tüm Evrenlerle uyumlu olan Büyük Ben'i esas alır. İşte Kozmik Bilinç, bu Yüksek Benliğinize hitap eden Yüksek Bilinç demektir. Kozmik Bilinç, Dünya'da var ola gelen düşük seviye bilincin yerine gelmekte olan, düşük frekanslı kişi ve toplumsal bilincin ona dönüşeceği Yüksek Farkındalık Bilincidir. Bu, Ben merkeziyetçi düşüncenin Bir merkezli, düşünceye dönüşmesidir. Kozmik Bilinç, evrende her şeyin bir bilinç olduğunun idrak edilmesidir. Danth Yunus Nacar