Hiyeroglif yazının mucidi, Yazı ve Bilgi Tanrısı Thoth Kimdir? Eski mısır döneminde "Thoth", Yahudilikte "Hanok", Zerdüşlükte "Huşeng", Hristiyanlıkta "Enoch", eski Yunanda "Hermes", Roma döneminde "Merkür", İslamiyette ise "İdris Peygamber" olarak Anılan, övülen, vahiy yoluyla aldığı bilgileri, insanlığa aktaran ve medeniyet getirdiği bilinen kişi, aslında hep aynı kişidir. Bu kişi çok büyük öğretmendir. Felsefe, Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Tıp, Astronomi bilimlerini insanlığa o, öğretmiştir. İslamiyette " İdris peygamber" olarak anılmasının altında bakın ne yatıyor. İDRİS= D,R,S harflerinden meydana gelir. Bu ders veren anlamındadır. Medrese, Müderris gibi kelimeler "İdris" kelimesinden türetilmiştir. Hermes, "Trismegistus" olarak anılır. yani 3 kere büyük Hermes. Bazı kaynaklarda sayısız eseri vardır diye söylenir ancak kabul görmüş 42 eseri vardır. Bu 42 eserden en önemlileri, Corpus Hermeticum, Asclepius, Zümrüt tabletler ve Enok' un kitabı olarak bilinir. Orta çağda yaşamış en enteresan simyacı bilim adamlarından Paracelsus onun doğal mirasçısı kabul edilir. Masonluk ve Gül Haç kardeşliği başta olmak üzere tüm gizli örgüt ve tarikatlar doktrinlerini Hermes'in öğretileri üzerine inşaa etmişlerdir. Buhariden aktarılan Miraç gecesi ile ilgili bir hadisi şerifte şöyle belirtilmiştir; Sonra, Cebrail beni dördüncü semaya çıkardı. Kapıyı çaldı. “Bu gelen kim?” denildi. “Cebrail!” dedi. “Yanındaki kim?” denildi. “Muhammedi” dedi. "O davet edildi mi?” denildi. “Evet!” dedi. “Hoş gelmişler! Bu geliş ne iyi geliş!” dediler. Kapı açıldı. İçeri girdiğimizde, Hazreti İdris A.S. ile karşılaştık. Cebrail “Bu İdris A.S.dır, ona selam ver!” dedi. Selam verdim. O da selamıma mukabele etti. Sonra bana “Salih kardeş hoş geldin. Salih Peygamber hoş geldin!” dedi. Kuranı kerimde bir ayette de şöyle buyrulmuştur.
19/MERYEM-56-57: Kitap'ta İdris'i de zikret. Çünkü o, doğru olan bir peygamberdi. Biz onu pek yüce bir yere yükselttik. İncil de de İdris hakkında şu bilgi geçer. (İbraniler 11;5) "İman sayesinde Hanok, yukarı alındı. Kimse onu bulamadı, çünkü tanrı onu yukarı almıştı. Yukarı alınmadan önce Tanrıyı hoşnut eden biri olduğuna tanıklık edildi" Şimdi sizlere 1500 yıldır kayıp olan bir kutsal kitap olan "Enok' un kitabından bir alıntı yaparak'' İdris peygamberin, Cebrail A.S (Osiris) İle karşılaşmasını iletmek istiyorum. Bu kayıp kitap 1773 yılında Habeşistan' da bir manastırda bulundu. İdris, Nuh peygamber' in büyük babasıydı. İdris Ölmedi 365 yaşında Göğe alınmıştır. Ölmediği ve göğe yükseltildiği konusunda Kuranı kerim ve İncil'de ayet bulunmaktadır. Ayetler yukarıda belirttiğim ayetlerdir. Diğer kutsal metinlerde İdris'ten peygamber olarak bahsetmektedir. Enok' un kitabından alıntı yaparak Cebrail (Osiris) ile karşılaşmasını iletmek istiyorum; Thoth bir gün varoluşun kökenini derin derin düşündükten sonra, uyuya kalmıştı, bedenini uyuşmuş hissediyordu. Bu uyuşukluğa paralel olarak ruhu da uzaya git gide yükseliyordu. Tam o sırada tarifi imkansız bir şekle sahip olan ilahi bir varlığın kendisini ismi ile çağırdığını fark etti. korkuya kapılan Thoth, "sen kimsin" diye sordu. Ben Cebrailim (Osirisim) en yüce zekayım. her sırrın örtüsünü kaldırabilirim. "sen ne istiyorsun" diye sordu. varlıkların ve Varoluşun kaynağını seyretmek ve tanrıyı tanımak istiyorum. Cebrail kesin bir dille cevap verir. Arzun yerine gelecek. Thoth biranda huzur dolu bir ışığın içine gömüldüğünü hisseder. bu ışığın içinde hayranlık uyandıracak şekilde benzersiz güzel şekiller geçmekteydi. Ancak birden bire ışık bu huzurdan uzaklaşır ve içinde korkunç şekillerin bulunduğu bir boyuta geçiş yapar. Sisler içinde bir yerde bulur kendini ve kötü sesler işitmeye başlar. Thoth büyük bir girdabın içinde dönerek aşağı doğru düşmeye başladığını hisseder. O esnada tam olarak ne dediği anlaşılmayan bir ses işitir. bu ses o ışığın sesiydi. O esnada bu ses ile beraber insanı yakmayan bir alev yükselmiş ve onu bu girdabın içinden yukarı doğru itmeye başlamıştı. Bu alev ile beraber yükselen Thoth, kendisini uzayın derinliklerinde bulmuştu. sonra uzayda boşlukta asılı dururken birden Osirisi yine karşısında görür, Osiris Thoth'a sorar, yaşadıklarının anlamını kavradın mı? Thoth hayır diye cevap verdi. Bunun üzerine Cebrail öyleyse olanı biteni az sonra öğreneceksin diye söyler ve şöyle açıklar. ilk gördüğün ışık. tanrının alemidir. daha sonra içine daldığın karanlık ise insanların yaşadığı maddi alemdir. Derinliklerden fışkırıp seni yukarı iten ateş ise ilahi kelamdır. Bunların hepsinin oluşturduğu bütünlük ise yaşamdır. Thoth sorar, Peki Cebrail (Osiris) bana söyler misin, bende nasıl bir durum gelişti ki, ben madde gözlerim ile değilde gönül gözüm ile görmeye başladım. Cebrail cevap verir, Toprağın çocuğu Thoth kelam sendedir de ondan. Sende bulunup hareket eden ve gören şey kelamın ta kendisidir. kutsal ateş senin içinde gizlidir. Thoth şaşkınlık içinde sorar. bu herkes için geçerli mi yoksa bana özel mi? kutsal ateş herkesin içinde gizlidir. ancak, onu insiyeler uyandırabilir. Buradaki insiyelerden kasıt şu şekilde açıklanmaktadır. İnisiyasyon, etimolojik olarak Lâtince "initiatio"dan gelir. Türkçe'ye Fransızca'dan girmiş olup orijinalı "initiation"dur. Karşılığı ise "tedris, irşat" olarak genel bir anlamı ifade etse de özel de tasavvuf ile de karşılanabilir. Gerçekte Türkçe tam anlamı "öğretme, doğru yolu gösterme ya da erginleştirme" şeklindedir. Aynı kelimeden türeyen "inisiye"; geleneksel ezoterik bilgiyi almak için talip olan kişi ve "inisiyatör" de bu bilginin aktarımını yapan kişi demektir. Daha yerli bir ağızla söylenirse inisiye müridin, inisiyatörse mürşidin karşılığıdır.
Burada Thoth bir insiye, Cebrail ise inisiyatör olarak belirtilmiştir. Tohoth'un burada sembolik olarak Cebrail (Osiris) ile konuşmasının temeli ruhsal irtibata dayanır. Dinsel terminolojide buna "vahiy" alma denir. Naklettiğim bu olay Thoth un kitabından alınmıştır. Anlatılan bu olayda bahsi geçen semboller (ilahi ateş, girdap, sesler, parıldayan ışık vs. ve Thoth'un kitabında anlatılan piramit ve diğer tüm semboller) ilahi dünyayı anlatan ve ezotorik öğretilerin temelini oluşturan "MU" sembolleridir. Bu sembolleri aynen tüm peygamberler kullanmıştır Örneğin Hz. İsa A.S. ın hayatını incelediğimizde bu anlatımlara rastlamaktayız. ayrıca Hz. Muhammed (S.A.V) miraç hadisesini incelediğimizde buna benzer enteresan şeyler ile karşılaşmaktayız.
Thoth'un kitabında bize aktarılan ve bana göre en önemli sözünü sizlere yazarak bitirmek istiyorum arkadaşlar. Benim bu önemli gördüğüm söz Masonların 13. derecesindeki kişilerin bildiği sır olduğu kitapta yazmaktadır. " Dini inkar eden ilim, nasıl noksan kalmaya mahkumsa, ilmi inkar eden Din de, öylece noksandır. (Thoth)'' (Alıntı)

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.